Polityka prywatności

1. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej.

2. Serwis korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania Użytkowników. Można zablokować cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. (więcej na dole stopki w odnośniku "dowiedz się więcej")

3. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.