Regulamin

1. Korzystanie z Serwisu "www.scianka.pl" jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Brak zgody oznacza, że Użytkownik powinien nie korzystać z Serwisu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z regulaminem, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

3. Serwis "scianka.pl" służy do prezentacji, promocji osób, wydarzeń, miejsc, produktów głównie ze świata showbiznesu. Służy także do wymiany poglądów, wyrażania opinii na tematy prezentowane w danym poście, artykule.

4. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu  niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do internetu oraz oprogramowanie, które umożliwi przeglądanie zasobów sieci.

5. Dodawanie komentarzy, wykonywanie innych aktywności jest możliwe tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu (następnie zalogowaniu), podaniu swojego prawdziwego imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych w Serwisie "scianka.pl". Jest to podyktowane tym, że wtedy wszelkie aktywności są poważniejsze, bardziej przemyślane i merytoryczne, a interakcje między Użytkownikami wiarygodne. Nie ma bezsensownego i taniego hejtu. Jednocześnie Serwis "scianka.pl" zachęca do odważnego i śmiałego komentowania materiałów, które zawarte są w Serwisie.

6. Zabrania się publikowania treści reklamowych w komentarzach. Treści te będą usuwane.

7. Użytkownicy powinni dbać o kulturę języka polskiego tj. poprawność stylistyczną i ortograficzną zamieszczanych komentarzy.

8. Zamieszczanie danej treści lub danego materiału przez Użytkownika oznacza udzielenie Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści lub materiału w ramach Serwisu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych z prawem do udzielenia sublicencji.

9. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie "scianka.pl": zdjęcia, pliki wideo, treści są objęte prawem autorskim  i prawami pokrewnymi. Zabronione jest łamanie praw autorskich w tym wykorzystywanie materiałów poza dozwolony użytek prywatny. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkowników treści ze "scianka.pl" do celów komercyjnych.

10. Zabrania się kopiowania i wstawiania zdjęć na portale społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Twitter. Dozwolone jest tylko linkowanie. Wstawianie zdjęć na portal społecznościowy Instagram jest całkowicie zabronione. Jest to podyktowane faktem, że:

10.1 Nie można na tę platformę linkować artykułów.

10.2 Wstawianie zdjęć na Instagram bardzo ingeruje w treść utworu - Użytkownicy bardzo często np. podjaśniają zdjęcia, nakładają filtry. Sam charakter portalu przycina zdjęcia do kwadratu.

10.3.3 Zawartość punków 9.1 i 9.2 godzi w podstawowe prawa autorskie do utworu (zmienia charakter i treść utworu).

10.4 Za nieprzestrzeganie punktu 9 grożą przewidziane prawem sankcje.

10.5 Dopuszcza się i jest normalna praktyką, że się linkuje artykuły (na tym też polega cały internet) na portale Facebook, Twitter czy inne strony prywatne czy firmowe, czyli po kliknięciu treści (treść, zdjęcie, wideo, inny obraz) przenosi Użytkownika na portal www.scianka.pl.

10.6 Portal scianka.pl przywiązuje dużą wagę i przestrzega surowo praw autorskich, więc chce, żeby inni również je przestrzegali.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści. Zakazane jest prezentowanie treści, które godzą w dobre obyczaje współżycia społecznego, rażąco naruszają porządek prawny. Usługodawcy przysługuje prawo blokowania, usuwania, kasowania treści, które zawierają wulgaryzmy, teksty reklamowe, treści obraźliwe wobec innych Użytkowników Serwisu, osób trzecich, firm, marek itp.

12. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby treści prezentowane w ramach serwisu były jak najwyższej jakości. Będzie dbał także o prawidłowe działanie serwisu i jego dostępność przez całą dobę.

13. Serwis "scianka.pl" zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym momencie. Zmiany regulaminu należy śledzić w zakładce "regulamin".

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia lub zmiany profilu działania Serwisu po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.